Tájékoztató a Jótállási igény érvényesítéséről

A jótállási igény jótállási jeggyel érvényesíthető a 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelettel módosított 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján.

A termékre vonatkozó kötelező jótállás időtartama 3 év.

Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek, de kizárólag a jótállási jegyen feltüntetett garanciális feltételekkel. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

Jótállási igény bejelentése a kötelező jótállási időn belül.

A fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül csereigényt érvényesíthet, ebben az esetben a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, illetve kérheti a termék vételár arányos árleszállítását.

A fogyasztó garanciális igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciaviselőnél közvetlenül is érvényesítheti. A bejelentést a hiba észlelését követően haladéktalanul kérjük megtenni a további károsodás megelőzése érdekében. A késedelmes bejelentésből eredő károkért a vásárlót terheli a felelősség.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása (nem megfelelő elhelyezés, rossz alátámasztás, túllógás), helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta. Nem vonatkozik a jótállás a természetes elhasználódásból eredő kopásra. Nem higiénikus állapotban lévő matrac garanciális kivizsgálásától elzárkózunk. Penészedésre vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni, ha az túl magas páratartalom, vagy nem megfelelő szellőzés következménye. A matrac alapvetően alaktartó, de kismértékű deformáció használat során megengedett, ami a matracmagasság max. 12%-a. Az ennél kisebb mértékű
deformáció nem garanciális hiba. Nem megfelelő keménységű matrac választása esetén a komfortérzetből származó reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Sérülésre vonatkozó reklamáció a termék átvételekor, de legkésőbb a termék átvételét követő 3 napon belül jelenthető be, ezt követően bizonyítottnak tekintjük, hogy a hiba a termék átadása után keletkezett.

A jótállásra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelettel módosított 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, a jótállási igények eljárási szabályait a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, valamint az illetékes Bírósághoz fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a Gála Bau Kft. mint forgalmazó a kötelező jótállási időt követően a rugózatra, illetve nem rugós matrac esetén a matracmagra további 7 év garanciát vállal önként az alábbi feltételekkel:

Az önként vállalt jótállási időn túl garanciális igényt szabályosan kiállított jótállási jegy hiányában nem áll módunkban elfogadni. A kiterjesztett jótállási időn belül kicserélt termék esetében a jótállási idő nem kezdődik újra. A termék átvételét követő 3 éven túl bejelentett reklamációk esetén kártalanításkor beszámításra kerül az elhasználódás mértéke, ami évente 30 % a vásárlástól számított harmadik évtől, illetve 10 % a negyedik évtől kezdődően a vételárra vonatkoztatva.

A kötelező jótállási időn túl érvényesíteni kívánt garanciális igényét közvetlenül a Gála Bau Kft. felé szíveskedjen bejelenteni levélben, vagy E-mailben a jótállási jegy másolatának melléklésével.

Gála Bau Kft.
1045 Budapest, Pozsonyi u. 4/F.
E-mail: info@nanni.hu

A jótállási jegy letölthető innen.

Imádunk 💙 aludni!

Ha nem szeretnél lemaradni az újdonságokról vagy kedvezményeinkről, iratkozz fel hírlevelünkre!